Blog Sample Image

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรมเดือนตุลาคม 2561.....

Read More Blog Sample Image

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
บริษัท สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส จำกัด
จะจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านอย่างปลอดภัย
โดยมีกำหนดการดังนี้
13 กันยายน 2561 หลักสูตร.....

Read More