กำหนดการอบรม จป.หัวหน้างานและจป.เทคนิค ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

ศูนย์อบรมความปลอดภัยบริษัทสแคฟแท็คซ์
จะมีการเปิดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย จป.หัวหน้างานและ จป.เทคนิค ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2562

จป.หัวหน้างาน
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน
หลักสูตรอบรม 2 วัน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จป.เทคนิค
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน
หลักสูตรอบรม 3 วัน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สิ่งที่ได้รับ ใบวุฒิบัตร ตำราเรียน มีอาหารกลางวันอาหารเบรคให้ค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าอบรมทักแชทเพจหรือโทร 061-4236649 คุณเอ้