บจก.โบที เอ็นจิเนียริ่ง (คลังน้ำมันเชฟร่อน พระราม 3)