ISO 9001:2008
   
SCAFFTAG INNOVATION SERVICE CO.,LTD
99 Chakklang - Mitpracha Road
T.Huai Pong A.Muang Rayong 21150
038-689036,092-2899442
http://www.scafftagis.com


Home


About


Our Service


Materials


Careers


Contact

SCAFFTAG INNOVATION SERVICE CO.,LTD
- Scaffolding installation services (ติดตั้ง นั่งร้าน)


- Industrial Cleaning ( บริการทำความสะอาดโรงงาน)


        บ.สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้ง นั่งร้าน (Scaffolding) British Standard อย่างมีแบบแผนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านงานมาหลายโครงการฯ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านที่สูง และ บริษัทฯ ได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานตามแบบ British Standard ทุกชิ้น โดยได้รับการรับรองการตรวจสอบความแข็งแรง ก่อนนำไปใช้งานทุกรายการและการบริการ ติดตั้งนั่งร้านของเรารวดเร็วทันใจ มีมาตรฐานตามกฏหมายด้านความปลอดภัยในโรงงานเป็นต้น บ.สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส จำกัด บริการในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีนโยบายขยายออกสู่ต่างประเทศในอนาคต


ความประทับใจของท่าน.....คือ หน้าที่ของเรา ความปลอดภัย และ รวดเร็วในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ   สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่    งานติดตั้งนั่งร้าน British Standard จึงเริ่มเป็นที่ยอมรับในงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานทั่วไป ทีมงานเราจึงขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อที่ส่งผลให้ท่านดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

www.scafftagis.com
Scafftag Innovation Service Co., Ltd. works with international high-pressure equipment to cover all kind of industrial cleaning work at any work scale, engineering design equipment under the most powerful manufacturing in Germany under brand HAMMELMANN and URACA to ensure all customer our cleaning service performance
Scafftag Innovation Service Co., Ltd. has steadily grown and expanded both its scope of operations and the geographical area in which we now provide our services. Currently trading as a 'limited company', the majority of projects that are undertaken are located within the Eastern area of Thailand. Primarily, the company operates as a traditional scaffolding contractor (supply, hire, erection & dismantling) with all materials owned by the business and all labour provided by our directly employed operatives.

[Our Service]::[Scaffolding Design] [Scaffolding Erection] [Scaffolding Dismantle] [Scaffolding Rental] [Scaffolding Sale] [INDUSTRIAL CLEANING DIVISION ] [High-pressure Water Cleaning ] [Vacuum Suction Cleaning]VISION
We will do our business to meet global standard with integrity and ethical
MISSION
Scafftag Innovation Service Co., Ltd. is one of the leading service companies, covering maintenance and industrial cleaning service both government and private sectors with quality missions as following: 1. Continuously offer services to meet customer requirement and satisfaction 2.Realizing and concerning to all safety to employee and environmental 3.Continuously develop and improve employee competency to reflect efficient services, encouraging all employee to commit the 4 quality cultures such as caring, creativity, credibility, and courage)

SCAFFTAG’S ACTIVITY : ความภูมิใจของพวกเรา

นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน

นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน


วิศัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านธุรกิจรับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ในภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)
เรายึดมั่นในความเป็นสากล เราให้บริการในทุกพื้นที่ทุกประเภทงาน เราเสนอราคาตามความเป็นจริง และสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ว่าจ้าง นั่นคือหลักที่เรายึดถือปฏิบัติเสมอมา ราคาอาจจะราคาสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในแต่ละโครงการมีขั้นตอนและลักษณะงานยากง่ายแตกต่างกันไป

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
ISO 9001 : 2008

"เราใส่ใจในบริการนั่งร้านอย่างมืออาชีพ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด"

ความปลอดภัย (Safety Policy)
การให้ความสำคัญต่องานด้านความปลอดภัย ในการทำงานนั้นก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆ จะมีการทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้เข้าไปดำเนินการ ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เจ้าของงานและผู้รับเหมาหลัก นึกถึงความต้องการ และข้อตกลงที่กำหนดด้านความปลอดภัยการอบรมซึ่งเราได้มีการอบรมทั้งในส่วนของพนักงานที่เข้าไปดำเนินการในส่วนงานต่างๆ การแต่งกาย การใช้เข็มขัดกันตก การใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเน้นเรื่องของข้อกำหนดพิเศษ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของเจ้าของงานและผู้ว่าจ้าง


ติดต่อ และติดตามผลงาน ผ่าน FACEBOOK

ISO 9001:2008 and Certificate


[คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่]
    
บ.สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส โทร 038-689036, 092-2899442 , 082-2161119
(บริการรับเหมา ติดตั้ง นั่งร้าน Scaffolding , ขาย เช่า ออกแบบ นั่งร้าน British Standard อย่างมีแบบแผนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ )
SCAFFTAG INNOVATION SERVICE CO.,LTD © Copyright 2013. All Rights Reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ | Designed and developed by ThaiRayong.com
FACEBOOK : Facebook.com/scafftagis